Co prezesi dużych firm myślą o sztucznej inteligencji

Co prezesi dużych firm myślą o sztucznej inteligencji

Artykuł Fortune dotyczy badania przeprowadzonego przez firmę McKinsey, w którym poproszono prezesów firm o ich opinie na temat sztucznej inteligencji (AI). Większość prezesów uważa, że ​​AI będzie miała pozytywny wpływ na ich firmy, a ponad połowa z nich twierdzi, że już wykorzystuje AI w swoich firmach. Prezesi są jednak również zaniepokojeni potencjalnymi zagrożeniami związanymi z AI, takimi jak utrata miejsc pracy i dyskryminacja.

W badaniu McKinsey stwierdzono, że AI ma potencjał do zwiększenia produktywności, poprawy jakości produktów i usług oraz obniżenia kosztów. AI może również pomóc firmom w dotarciu do nowych klientów i rynków. Jednak prezesi są świadomi, że AI może również spowodować utratę miejsc pracy, ponieważ maszyny mogą być w stanie wykonywać zadania, które obecnie wykonują ludzie. Prezesowie są również zaniepokojeni potencjalną dyskryminacją, która może wynikać z wykorzystywania AI, na przykład jeśli AI jest wykorzystywane do podejmowania decyzji o zatrudnieniu lub awansie.

Podsumowując, prezesi są za AI, ale są również świadomi potencjalnych zagrożeń. Ważne jest, aby firmy ściśle monitorowały rozwój AI i opracowywały strategie radzenia sobie z zagrożeniami, aby AI mogła być wykorzystana w sposób pozytywny dla społeczeństwa.

Oto kilka dodatkowych szczegółów z badania:

  • 72% prezesów uważa, że ​​AI będzie miała pozytywny wpływ na ich firmy.
  • 54% prezesów twierdzi, że już wykorzystuje AI w swoich firmach.
  • Najczęstsze zastosowania AI w firmach to automatyzacja zadań, ulepszanie obsługi klienta i podejmowanie decyzji.
  • Prezesowie są zaniepokojeni potencjalnymi zagrożeniami związanymi z AI, takimi jak utrata miejsc pracy, dyskryminacja i zagrożenie dla bezpieczeństwa.
  • Ważne jest, aby firmy ściśle monitorowały rozwój AI i opracowywały strategie radzenia sobie z zagrożeniami, aby AI mogła być wykorzystana w sposób pozytywny dla społeczeństwa.

Więcej: fortune.com

Rynek AI. Informacje, wiadomości, aktualności, nowości