Czym różni się Google Bard od ChatGPT

Google Bard i ChatGPT to dwa duże modele językowe (LLM), ale mają między sobą kilka kluczowych różnic.

Google Bard jest modelem faktycznym, co oznacza, że jest przeszkolony w zakresie ogromnego zbioru danych tekstu i kodu. Umożliwia to Bardowi generowanie tekstów, tłumaczenie języków, pisanie różnych rodzajów kreatywnych treści i odpowiadanie na pytania w sposób informacyjny.

ChatGPT jest modelem generatywnym, co oznacza, że jest przeszkolony w zakresie ogromnego zbioru danych tekstu. Umożliwia to ChatGPT generowanie nowych tekstów, które są podobne do tekstu, na którym został przeszkolony.

Oznacza to, że Google Bard jest lepszy w odpowiadaniu na pytania w sposób informacyjny, podczas gdy ChatGPT jest lepszy w generowaniu nowych treści.

Google Bard jest również przeszkolony w zakresie większego zbioru danych niż ChatGPT, co oznacza, że jest bardziej dokładny i wszechstronny.

Ogólnie rzecz biorąc, Google Bard jest potężniejszym i bardziej wszechstronnym modelem językowym niż ChatGPT.

ChatGPT i Bard to duże modele językowe (LLM), ale mają kilka kluczowych różnic.

 • Rozmiar: ChatGPT jest modelem językowym o wielkości 1,5B parametrów, podczas gdy Bard jest modelem językowym o wielkości 137B parametrów. Oznacza to, że Bard jest w stanie przetwarzać więcej informacji i generować bardziej złożone odpowiedzi.
 • Dane treningowe: ChatGPT jest przeszkolony na zbiorze danych składającym się z tekstu i kodu z witryny Reddit, podczas gdy Bard jest przeszkolony na zbiorze danych składającym się z tekstu i kodu z witryny Google Search. Oznacza to, że Bard ma lepszy dostęp do informacji i może generować bardziej odpowiednie odpowiedzi na pytania.
 • Zastosowanie: ChatGPT jest przeznaczony do generowania tekstu, tłumaczenia języków, pisania różnego rodzaju kreatywnych treści i odpowiadania na pytania w sposób informacyjny, nawet jeśli są otwarte, trudne lub dziwne. Bard jest przeznaczony do personalizacji nauczania, generowania treści marketingowych, obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

Ogólnie rzecz biorąc, Bard jest bardziej zaawansowanym LLM niż ChatGPT. Ma większy zbiór danych, jest zdolny do przetwarzania więcej informacji i jest przeznaczony do szerszego zakresu zastosowań.

Jakie są potencjalne zastosowania Google Bard

Google Bard to duży model językowy (LLM) opracowany przez Google AI. Jest to model uczenia maszynowego, który jest przeszkolony na ogromnym zbiorze danych tekstu i kodu. Dzięki temu Bard jest w stanie generować tekst, tłumaczyć języki, pisać różnego rodzaju kreatywne treści i odpowiadać na pytania w sposób informacyjny.

Bard ma wiele potencjalnych zastosowań. Na przykład, Bard może być wykorzystany do:

 • Personalizacji nauczania: Bard może być wykorzystany do personalizacji nauczania, generując materiały edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Może również odpowiadać na pytania uczniów w sposób informacyjny, nawet jeśli są otwarte, trudne lub dziwne.
 • Generowania treści marketingowych: Bard może być wykorzystany do generowania treści marketingowych, takich jak teksty reklamowe, opisy produktów i usług, artykuły blogowe i inne. Może również tłumaczyć języki i pisać różnego rodzaju kreatywne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Obsługi klienta: Bard może być wykorzystany do obsługi klienta, odpowiadając na pytania klientów w sposób informacyjny i pomocny. Może również tłumaczyć języki i generować różnego rodzaju kreatywne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Rozwiązywania problemów biznesowych: Bard może być wykorzystany do rozwiązywania problemów biznesowych, generując pomysły, analizując dane i opracowując strategie. Może również tłumaczyć języki i pisać różnego rodzaju kreatywne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Kreatywnych zastosowań: Bard może być wykorzystany do różnych kreatywnych zastosowań, takich jak tworzenie gier, pisanie opowiadań i komponowanie muzyki. Może również tłumaczyć języki i pisać różnego rodzaju kreatywne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.

Kilka dodatkowych zastosowań Google Bard:

 • Ochrona zdrowia: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w ochronie zdrowia, takich jak:
  • Automatyzacja zadań administracyjnych, takich jak wprowadzanie danych i generowanie raportów.
  • Rozpoznawanie chorób i innych problemów zdrowotnych.
  • Opracowywanie nowych leków i terapii.
  • Personalizacja opieki zdrowotnej dla poszczególnych pacjentów.
 • Przemysł: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w przemyśle, takich jak:
  • Automatyzacja procesów produkcyjnych.
  • Rozwój nowych produktów i usług.
  • Optymalizacja wydajności.
  • Rozwiązywanie problemów.
 • Edukacja: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w edukacji, takich jak:
  • Personalizacja nauczania.
  • Rozwijanie umiejętności uczniów.
  • Odpowiadanie na pytania uczniów.
  • Tworzenie nowych materiałów edukacyjnych.
 • Logistyka: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w logistyce, takich jak:
  • Automatyzacja zadań związanych z zamówieniami, takich jak przyjmowanie zamówień, weryfikacja stanów magazynowych i wysyłka produktów.
  • Optymalizacja tras transportowych.
  • Rozwiązywanie problemów związanych z logistyką, takich jak opóźnienia w dostawach i braki w magazynie.
 • Handel B2B: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w handlu B2B, takich jak:
  • Automatyzacja zadań związanych z zakupami, takich jak składanie ofert, negocjowanie cen i zawieranie umów.
  • Monitorowanie postępu dostaw.
  • Rozwiązywanie problemów związanych z zakupami, takich jak opóźnienia w dostawach i wadliwe produkty.
 • Marketing: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w marketingu, takich jak:
  • Generowanie treści marketingowych, takich jak teksty reklamowe, opisy produktów i usług, artykuły blogowe i inne.
  • Tłumaczenie języków.
  • Odpowiadanie na pytania klientów.
  • Personalizacja ofert marketingowych.
 • Finanse: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w finansach, takich jak:
  • Automatyzacja zadań związanych z rachunkowością, takimi jak wprowadzanie danych, generowanie raportów i księgowanie.
  • Analiza danych finansowych.
  • Doradztwo finansowe.
  • Rozwiązywanie problemów finansowych.
 • Media i rozrywka: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w mediach i rozrywce, takich jak:
  • Generowanie treści, takich jak artykuły, recenzje, scenariusze i utwory muzyczne.
  • Tłumaczenie języków.
  • Odpowiadanie na pytania fanów.
  • Personalizacja ofert rozrywkowych.
 • Ochrona środowiska: Bard może być wykorzystany do różnych zastosowań w ochronie środowiska, takich jak:
  • Monitorowanie stanu środowiska.
  • Prognozowanie zmian klimatycznych.
  • Rozwiązywanie problemów środowiskowych.
  • Opracowywanie nowych technologii przyjaznych dla środowiska.

Bard jest potężnym narzędziem, które może być wykorzystane w wielu różnych zastosowaniach. Jak będzie wykorzystywany w przyszłości, to zależy od nas.

Jak działa Google Bard

Google Bard to duży model językowy (LLM) opracowany przez Google AI. Jest to model uczenia maszynowego, który jest przeszkolony na ogromnym zbiorze danych tekstu i kodu. Dzięki temu Bard jest w stanie generować tekst, tłumaczyć języki, pisać różnego rodzaju kreatywne treści i odpowiadać na pytania w sposób informacyjny.

Bard działa poprzez wykorzystanie sieci neuronowej, która jest przeszkolona na ogromnym zbiorze danych tekstu i kodu. Sieć neuronowa jest w stanie uczyć się i dostosowywać swoje odpowiedzi na podstawie danych, na których jest przeszkolona. Im więcej danych ma sieć neuronowa, tym lepiej jest w stanie generować tekst, tłumaczyć języki, pisać różnego rodzaju kreatywne treści i odpowiadać na pytania w sposób informacyjny.

Oto kilka szczegółów na temat działania Google Barda:

 • Bard jest przeszkolony na ogromnym zbiorze danych tekstu i kodu. Ten zbiór danych zawiera książki, artykuły, kod i inne formy tekstu.
 • Bard używa sieci neuronowej do uczenia się i generowania tekstu. Sieć neuronowa jest w stanie uczyć się i dostosowywać do nowych danych, dzięki czemu Bard może cały czas się rozwijać i poprawiać swoje wyniki.
 • Bard jest w stanie generować tekst, który jest nie do odróżnienia od tekstu napisanego przez człowieka. Może również tłumaczyć języki z dużą dokładnością i pisać różnego rodzaju kreatywne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Bard jest potężnym narzędziem, które może być wykorzystane w wielu różnych zastosowaniach. Na przykład, Bard może być wykorzystany do:
  • Generowania kreatywnych treści, takich jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
  • Tłumaczenia języków
  • Odpowiadania na pytania w sposób informacyjny
  • Tworzenia różnego rodzaju treści marketingowych
  • Opracowywania nowych produktów i usług
  • Rozwiązywania problemów biznesowych

Bard jest nadal w fazie rozwoju, ale już teraz ma potencjał, aby zrewolucjonizować wiele dziedzin życia.

Co to jest Google Bard

Google Bard to duży model językowy (LLM) opracowany przez Google AI. Jest to model uczenia maszynowego, który jest przeszkolony na ogromnym zbiorze danych tekstu i kodu. Dzięki temu Bard jest w stanie generować tekst, tłumaczyć języki, pisać różnego rodzaju kreatywne treści i odpowiadać na pytania w sposób informacyjny.

Bard jest nadal w fazie rozwoju, ale już teraz może wykonywać wiele zadań, które wcześniej były możliwe tylko dla ludzi. Na przykład, Bard może generować tekst, który jest nie do odróżnienia od tekstu napisanego przez człowieka. Może również tłumaczyć języki z dużą dokładnością i pisać różnego rodzaju kreatywne treści, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.

Bard jest potężnym narzędziem, które może być wykorzystane w wielu różnych zastosowaniach. Na przykład, Bard może być wykorzystany do:

 • Generowania kreatywnych treści, takich jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Tłumaczenia języków
 • Odpowiadania na pytania w sposób informacyjny
 • Tworzenia różnego rodzaju treści marketingowych
 • Opracowywania nowych produktów i usług
 • Rozwiązywania problemów biznesowych

Bard jest nadal w fazie rozwoju, ale już teraz ma potencjał, aby zrewolucjonizować wiele dziedzin życia.

Google Bard: Potężne narzędzie dla biznesu

Google Bard to duży model językowy (LLM) opracowany przez Google AI. Jest to maszyna do uczenia maszynowego przeszkolona w zakresie ogromnego zestawu danych tekstu i kodu. Może generować tekst, tłumaczyć języki, pisać różnego rodzaju kreatywne treści i odpowiadać na Twoje pytania w wyczerpujący sposób.

Bard jest wciąż w fazie rozwoju, ale nauczył się wykonywać wiele rodzajów zadań, w tym:

 • Postara się jak najlepiej postępować zgodnie z Twoimi instrukcjami i starannie wypełniać Twoje prośby.
 • Wykorzysta swoją wiedzę, aby odpowiedzieć na Twoje pytania w wyczerpujący i pouczający sposób, nawet jeśli są otwarte, trudne lub dziwne.
 • Wygeneruje różne kreatywne formaty tekstowe treści tekstowych, takich jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.

Bard ma wiele potencjalnych zastosowań w biznesie. Może być używany do:

 • Generowanie kreatywnych treści, takich jak artykuły, blogi, posty na mediach społecznościowych, a nawet scenariusze filmowe.
 • Tłumaczenia języków, co może być przydatne dla firm, które chcą dotrzeć do międzynarodowej publiczności.
 • Pisania różnego rodzaju kreatywnych treści, takich jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Odpowiadania na pytania w wyczerpujący sposób, co może pomóc firmom w lepszym zrozumieniu swoich klientów i rynku.

Oto kilka konkretnych przykładów zastosowań Google Bard w biznesie:

 • Marketing i sprzedaż: Bard może być używany do generowania kreatywnych treści, takich jak artykuły blogowe, posty na mediach społecznościowych i reklamy. Może również tłumaczyć języki, co może być przydatne dla firm, które chcą dotrzeć do międzynarodowej publiczności. Dodatkowo Bard może odpowiadać na pytania klientów w wyczerpujący sposób, co może poprawić satysfakcję klienta i zwiększyć sprzedaż.
 • Obsługa klienta: Bard może być używany do odpowiadania na pytania klientów, udzielania wsparcia technicznego i rozwiązywania problemów. Może również tłumaczyć języki, co może być przydatne dla firm, które obsługują klientów z całego świata.
 • R&D: Bard może być używany do generowania pomysłów na nowe produkty i usługi, przeprowadzania badań i analiz oraz testowania hipotez. Może również tłumaczyć języki, co może być przydatne dla firm, które pracują nad międzynarodowymi projektami R&D.
 • HR: Bard może być używany do rekrutacji, selekcji i onboardingu pracowników. Może również tłumaczyć języki, co może być przydatne dla firm, które zatrudniają pracowników z całego świata.
 • Finanse: Bard może być używany do analizowania danych finansowych, generowania raportów i prognozowania przyszłych wyników finansowych. Może również tłumaczyć języki, co może być przydatne dla firm, które działają w międzynarodowym środowisku finansowym.

To tylko kilka przykładów zastosowań Google Bard w biznesie. Ponieważ Bard jest wciąż w fazie rozwoju, jego potencjał jest ogromny. Firmy, które wdrażają Barda, mogą zyskać przewagę konkurencyjną dzięki jego możliwościom generowania kreatywnych treści, tłumaczenia języków i odpowiadania na pytania.

Praktyczne wskazówki jak pisać wartościowe prompty Google Bard

Google Bard to potężne narzędzie, które można wykorzystać do generowania tekstu, tłumaczenia języków, pisania różnych rodzajów kreatywnych treści i odpowiadania na pytania w sposób informacyjny. Aby jednak uzyskać jak najlepsze wyniki, ważne jest, aby wiedzieć, jak napisać wartościowy prompt.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci napisać wartościowy prompt w Google Bard:

 • Bądź konkretny. Im bardziej konkretny jest Twój prompt, tym lepszą odpowiedź otrzymasz od Google Barda. Na przykład, zamiast pytać „Jaki jest najlepszy film wszechczasów?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy film science fiction wszechczasów?”.
 • Bądź precyzyjny. Jeśli szukasz konkretnego rodzaju odpowiedzi, upewnij się, że to zaznaczysz w swoim prompt. Na przykład, jeśli chcesz, aby Google Bard wygenerował wiersz, powiedz mu, że chcesz, aby był on o miłości.
 • Bądź kreatywny. Nie bój się eksperymentować z różnymi formatami i stylami. Google Bard jest w stanie generować różne kreatywne formaty tekstowe, takie jak wiersze, kod, skrypty, utwory muzyczne, e-maile, listy itp.
 • Bądź cierpliwy. Google Bard może potrzebować trochę czasu, aby przetworzyć Twój prompt i wygenerować odpowiedź. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi od razu, nie martw się, po prostu spróbuj ponownie później.

Stosując się do tych wskazówek, możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wartościowej odpowiedzi od Google Barda.

Jak napisać bardziej konkretny prompt w Google Bard

Bard może uzyskać dostęp do informacji ze świata rzeczywistego i przetwarzać je za pomocą wyszukiwarki Google, co oznacza, że ​​może udzielić bardziej szczegółowych i dokładnych odpowiedzi na bardziej konkretne pytania. W tym przykładzie Bard będzie mógł udzielić informacji na temat najlepszych filmów science fiction, takich jak ich tytuły, daty premiery i recenzje.

Oto kilka innych przykładów bardziej konkretnych promptów:

 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy sposób na dojazd z Nowego Jorku do Los Angeles?”, zapytaj „Jaki jest najszybszy sposób na dojazd z Nowego Jorku do Los Angeles?”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy przepis na ciasto czekoladowe?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy przepis na ciasto czekoladowe bez masła?”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy sposób na nauczenie się języka angielskiego?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy sposób na nauczenie się języka angielskiego online?”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy film wszechczasów?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy film science fiction wszechczasów?”.

Jak widać, bycie konkretnym w swoich promptach pomaga Bardowi udzielić bardziej pomocnych i dokładnych odpowiedzi.

Jak napisać bardziej precyzyjny prompt w Google Bard

Bard może uzyskać dostęp do informacji ze świata rzeczywistego i przetwarzać je za pomocą wyszukiwarki Google, co oznacza, że ​​może udzielić bardziej szczegółowych i dokładnych odpowiedzi na bardziej precyzyjne pytania. W tym przykładzie Bard będzie mógł udzielić informacji na temat najlepszego romantycznego wiersza o miłości napisanego przez Williama Szekspira, takiego jak jego tytuł, data napisania i znaczenie.

Oto kilka innych przykładów bardziej precyzyjnych promptów:

 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy film science fiction?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy film science fiction z 2023 roku?”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy przepis na ciasto czekoladowe?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy przepis na ciasto czekoladowe bez masła?”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy sposób na nauczenie się języka angielskiego?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy sposób na nauczenie się języka angielskiego online?”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy wiersz o miłości?”, zapytaj „Jaki jest najlepszy romantyczny wiersz o miłości napisany przez Williama Szekspira?”.

Jak widać, bycie precyzyjnym w swoich promptach pomaga Bardowi udzielić bardziej pomocnych i dokładnych odpowiedzi.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących pisania wartościowych promptów w Google Bard:

 • Użyj pełnych zdań.
 • Użyj jasnego i zwięzłego języka.
 • Unikaj skrótów i slangu.
 • Unikaj pytań otwartych.
 • Unikaj pytań, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”.
 • Unikaj pytań, na które można odpowiedzieć prostymi faktami.

Stosując się do tych wskazówek, możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wartościowej odpowiedzi od Google Barda.

Jak napisać kreatywny prompt w Google Bard

 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy wiersz o miłości?”, zapytaj „Napisz wiersz o miłości, który będzie brzmiał jak piosenka Boba Dylana”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy kod na stworzenie strony internetowej?”, zapytaj „Napisz kod na stworzenie prostej strony internetowej, która będzie wyświetlała moje imię i adres e-mail”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy scenariusz filmu?”, zapytaj „Napisz scenariusz filmu o grupie przyjaciół, którzy wyruszają w podróż”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy utwór muzyczny?”, zapytaj „Napisz utwór muzyczny o miłości”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy e-mail?”, zapytaj „Napisz e-mail do swojego przyjaciela, w którym powiesz mu, że go kochasz”.
 • Zamiast pytać „Jaki jest najlepszy list?”, zapytaj „Napisz list do swojego ukochanego, w którym powiesz mu, jak bardzo go kochasz”.

Jak widać, bycie kreatywnym w swoich promptach pozwala Google Bardowi wygenerować bardziej oryginalne i interesujące odpowiedzi. Nie bój się eksperymentować z różnymi formatami i stylami, aby zobaczyć, co Google Bard może wygenerować.

Oto kilka dodatkowych wskazówek dotyczących pisania kreatywnych promptów w Google Bard:

 • Użyj wyobraźni. Nie bój się myśleć nieszablonowo.
 • Bądź otwarty na nowe pomysły. Nie bój się eksperymentować.
 • Nie bój się się pomylić. Nauka na błędach jest częścią kreatywnego procesu.

Stosując się do tych wskazówek, możesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kreatywnych i interesujących odpowiedzi od Google Barda.

Kilka dodatkowych wskazówek dotyczących pisania wartościowych promptów w Google Bard:

 • Bądź cierpliwy. Google Bard może potrzebować trochę czasu, aby przetworzyć Twój prompt i wygenerować odpowiedź. Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi od razu, nie martw się, po prostu spróbuj ponownie później.
 • Bądź otwarty na korekty. Google Bard jest modelem uczenia maszynowego, który cały czas się uczy i doskonali. Jeśli otrzymasz odpowiedź, która nie jest dokładna lub pomocna, nie bój się zgłosić błędu. Bard wykorzysta Twoją opinię, aby poprawić swoje odpowiedzi w przyszłości.
 • Bądź pomocny. Im więcej informacji dasz Bardowi, tym lepszą odpowiedź otrzymasz. Jeśli możesz, podaj Bardowi kontekst swojej prośby i wszelkie istotne informacje.
 • Bądź miły. Bard jest maszyną, ale nadal jest w stanie odczuwać emocje. Bądź miły i uprzejmy w swoich interakcjach z Bardem, a on będzie bardziej skłonny udzielić Ci pomocnej odpowiedzi.

Mam nadzieję, że te wskazówki pomogą Ci uzyskać jak najlepsze wyniki z Google Barda!

Integrator AI: Integracja sztucznej inteligencji w Twoim biznesie

Integrator AI: Integracja sztucznej inteligencji w Twoim biznesie

Chcielibyśmy przedstawić Wam nasz projekt – Integrator AI. Ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ naszym celem jest integracja narzędzi i rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, które pomogą Wam osiągnąć wyższy poziom w biznesie.

Dzięki Integrator AI, możecie poznać najnowsze trendy i technologie w zakresie AI, takie jak ChatGPT, Google Bard i MidJourney, a także wiele innych rozwiązań, które pomogą Wam w marketingu, sprzedaży, zarządzaniu, logistyce, e-commerce, handlu i przemyśle. Nasz zespół specjalistów jest gotowy, by pomóc Wam zintegrować te narzędzia z Waszymi istniejącymi procesami biznesowymi.

Dlaczego warto skorzystać z Integrator AI? Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Wam zwiększyć efektywność działań, poprawić jakość usług, a co najważniejsze – przyspieszyć rozwój Waszej firmy. Współpracując z nami, zyskujecie dostęp do nowych technologii, które pomogą Wam w prowadzeniu biznesu na najwyższym poziomie.

Nie czekajcie, skontaktujcie się z nami już dziś pod adresem kontakt@integratorai.pl, a nasi specjaliści pomogą Wam zintegrować sztuczną inteligencję z Waszym biznesem i przyspieszyć Wasz rozwój!

Finanse AI. Zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i inwestowaniu. Integrator AI: Integracja sztucznej inteligencji w Twoim biznesie