Zbuduj własnego ChatBota

Chatboty to programy komputerowe, które mogą symulować rozmowę z człowiekiem. Są często wykorzystywane w serwisach internetowych, mediach społecznościowych i aplikacjach mobilnych. Chatboty mogą być używane do różnych celów, takich jak:

 • Obsługa klienta: chatboty mogą służyć do udzielania odpowiedzi na pytania klientów, rozwiązywania problemów i przyjmowania zamówień.
 • Marketing: chatboty mogą być używane do prowadzenia kampanii marketingowych, wysyłania newsletterów i zbierania informacji o klientach.
 • Edukacja: chatboty mogą być używane do udzielania informacji i pomocy studentom.
 • Rozrywka: chatboty mogą być używane do prowadzenia rozmów, gier i zabaw.

Istnieje wiele różnych rodzajów chatbotów, w tym:

 • Chatboty oparte na skryptach: chatboty tego typu są oparte na zestawie skryptów, które określają, jak mają reagować na różne pytania i prośby.
 • Chatboty oparte na sztucznej inteligencji: chatboty tego typu wykorzystują sztuczną inteligencję do zrozumienia kontekstu rozmowy i generowania bardziej naturalnych i spersonalizowanych odpowiedzi.

Chatboty stają się coraz bardziej popularne, ponieważ oferują wiele korzyści, w tym:

 • 24/7 dostępność: chatboty są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co może być szczególnie przydatne dla firm, które obsługują klientów w różnych strefach czasowych.
 • Oszczędność kosztów: chatboty mogą pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze na kosztach obsługi klienta.
 • Lepsza obsługa klienta: chatboty mogą zapewnić klientom bardziej spersonalizowaną i informacyjną obsługę.

Chatboty to potężne narzędzie, które może być wykorzystane w różnych celach. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji chatboty stają się coraz bardziej zaawansowane i realistyczne.

Zbuduj własnego ChatBota

Teraz każdy może zbudować własnego chatbota do dowolnego zastosowania. Jednym z wielu przykładów są chatboty tekstowe oparte o Chat GPT. Tutaj przykładowe zastosowania chatbotów wygenerowanych przez GPT Trainer: AskAI czy AstroCzat.


Zbuduj własnego ChatBota z GPT Trainer

Kim jest trener GPT Trainer?

GPT Trainer to narzędzie do tworzenia chatbotów AI (link afiliacyjny). Łączy się z danymi podanymi jako kontekst i wykorzystuje je jako odniesienie podczas odpowiadania na zapytania. Możesz przesyłać dane bezpośrednio, importować dane od naszych partnerów zajmujących się dyskami w chmurze, podawać adres URL do automatycznego pobierania lub bezpośrednio wprowadzać tekst. Możesz osadzić chatbota na własnej stronie internetowej lub używać go w Slacku.

GPT Trainer to narzędzie do tworzenia chatbotów AI (link afiliacyjny), które umożliwia użytkownikom tworzenie własnych chatbotów zasilanych technologią GPT (Generative Pre-trained Transformer). Jest to platforma typu Software-as-a-Service (SaaS), co oznacza, że jest hostowana online, a użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

GPT Trainer został zaprojektowany tak, aby był łatwy w obsłudze nawet dla użytkowników bez doświadczenia w kodowaniu. Aby utworzyć chatbota, użytkownicy muszą po prostu udostępnić trenerowi GPT zbiór danych składający się z tekstu i kodu. Ten zestaw danych można przesłać bezpośrednio, zaimportować od partnera zajmującego się dyskiem w chmurze, dostarczyć jako adres URL lub udostępnić jako bezpośrednie wprowadzenie tekstu.

Po przesłaniu zbioru danych Trener GPT przeszkoli model GPT na danych. Model ten można następnie wykorzystać do generowania tekstu, tłumaczenia języków, pisania różnego rodzaju kreatywnych treści i udzielania odpowiedzi na pytania w sposób informacyjny.

Chatboty GPT Trainer można wdrażać na różnych platformach, w tym na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i aplikacjach do przesyłania wiadomości. Można je wykorzystywać do różnych celów, takich jak obsługa klienta, edukacja i marketing.

Pytania i odpowiedzi

Gdzie są przechowywane Twoje dane?

 • GPT Trainer jest oprogramowaniem usługowym. Oznacza to, że aplikacja wraz z danymi, które przesyłasz, znajduje się w Internecie. Do hostingu używany jest Amazon Web Services (AWS). Serwery znajdują się w Oregonie w USA.

Czy obsługuje inne języki?

 • Usługa korzysta obecnie z dużych modeli językowych (LLM) OpenAI GPT-3.5 i GPT-4 na potrzeby generatywnej funkcjonalności sztucznej inteligencji. Modele są szkolone na publicznie dostępnych danych w Internecie w ponad 95 językach, dlatego GPT Trainer obsługuje również ponad 95 języków.

Jak powinny wyglądać moje dane?

 • GPT Trainer obsługuje większość formatów dokumentów tekstowych (.pdf, .docx, .txt, .md, .tex). Możesz także podać adres URL do automatycznego pobierania treści tekstowych (nie jest on automatycznie aktualizowany przy odświeżeniu docelowej witryny) lub bezpośrednio wprowadzić własny tekst.

GPT Trainer używa Chat GPT

 • Backend został zaprojektowany tak, aby był wszechstronny w wyborze modelu dużego języka (LLM). Obecnie ma opcje GPT-3.5-turbo i GPT-4, ale planuje dodać więcej LLM (np. Google Bard, Meta LlaMA, Anthropic Claude, alternatywy typu open source itp.), gdy staną się bardziej dojrzałe.

Czy mogę udostępnić utworzonego przeze mnie chatbota?

 • Jeśli chodzi o dane wejściowe, jesteś jedynym administratorem projektu, dostosowywania i danych swojego chatbota. Jeśli chodzi o wyniki, możesz udostępnić swojego chatbota każdemu, kto będzie mógł z niego korzystać.

Czy mogę wydawać instrukcje moim chatbotom?

 • Możesz dostosować swojego chatbota tak, aby miał różne osobowości, korzystając z szybkiej inżynierii opartej na szablonach.

Jak mogę dodać mojego chatbota do mojej witryny?

 • Możesz osadzić ramkę iframe lub dodać dymek czatu w prawym dolnym rogu swojej witryny. W tym celu utwórz chatbota i kliknij opcję „Umieść na stronie”.

Więcej informacji: GPT Trainer (link afiliacyjny)


Finanse AI. Zastosowania sztucznej inteligencji w finansach i inwestowaniu. Integrator AI: Integracja sztucznej inteligencji w Twoim biznesie

Integrator AI: Integracja sztucznej inteligencji w Twoim biznesie

Chcielibyśmy przedstawić Wam nasz projekt – Integrator AI. Ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ naszym celem jest integracja narzędzi i rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, które pomogą Wam osiągnąć wyższy poziom w biznesie.

Dzięki Integrator AI, możecie poznać najnowsze trendy i technologie w zakresie AI, takie jak ChatGPT, Bard Google i MidJourney, a także wiele innych rozwiązań, które pomogą Wam w marketingu, sprzedaży, zarządzaniu, logistyce, e-commerce, handlu i przemyśle. Nasz zespół specjalistów jest gotowy, by pomóc Wam zintegrować te narzędzia z Waszymi istniejącymi procesami biznesowymi.

Dlaczego warto skorzystać z Integrator AI? Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Wam zwiększyć efektywność działań, poprawić jakość usług, a co najważniejsze – przyspieszyć rozwój Waszej firmy. Współpracując z nami, zyskujecie dostęp do nowych technologii, które pomogą Wam w prowadzeniu biznesu na najwyższym poziomie.

Nie czekajcie, skontaktujcie się z nami już dziś pod adresem kontakt@integratorai.pl, a nasi specjaliści pomogą Wam zintegrować sztuczną inteligencję z Waszym biznesem i przyspieszyć Wasz rozwój!