OVHcloud: Przyspiesz Swoje Projekty AI z Nowym, Innowacyjnym AI Deploy

Przyspiesz Swoje Projekty AI z Nowym, Innowacyjnym AI Deploy od OVHcloud!

OVHcloud, czołowy europejski dostawca usług chmurowych, ogłosił globalną dostępność AI Deploy – usługi mającej na celu ułatwienie wdrażania modeli lub aplikacji opartych na uczeniu maszynowym (ML). AI Deploy, początkowo dostępny w wersji beta, jest teraz dostępny dla wszystkich klientów, rozszerzając portfolio rozwiązań AI dedykowanych analityce danych.

AI Deploy został zaprojektowany, aby ułatwić pracę zespołom zajmującym się szerokim spektrum zastosowań AI, umożliwiając implementację wstępnie wytrenowanych modeli lub nawet całych aplikacji. Działa jako usługa zarządzana, maskując złożoność i rozmiar infrastruktury, co pozwala użytkownikom skupić się na opracowywaniu danych: modelach lub aplikacjach działających w środowisku produkcyjnym, ich efektywnej przydatności oraz oczekiwanym zwrocie z inwestycji.

AI Deploy oferuje szereg funkcji, takich jak automatyczne skalowanie, które pozwala klientom zdefiniować warunki inicjujące uruchomienie dodatkowych zasobów obliczeniowych, zapewniając wysoką wydajność przy optymalnej cenie. Inne funkcje obejmują analizę gotowości, która sprawdza system przed uruchomieniem wdrożenia, oraz nowo zaprojektowany, intuicyjny pulpit nawigacyjny.

OVHcloud oferuje przewidywalne ceny dzięki prostemu modelowi cenowemu „pay-as-you-go” z nieograniczoną liczbą połączeń. AI Deploy jest idealny dla startupów, firm technologicznych i konsultingowych działających w sektorze AI, zapewniając łatwe wdrożenie modeli lub aplikacji za pośrednictwem menedżera, interfejsu API lub wiersza poleceń, wszystko to w zaufanej chmurze OVHcloud, zapewniającej pełną poufność danych.

Źródło: ovhcloud.com

Rynek AI. Informacje, wiadomości, aktualności, nowości