Przykładowy prompt ChatGPT: Jesteś ekspertem od marketingu i copywritera. Utwórz stronę zamówienia o wysokiej konwersji, aby sprzedawać dzienny raport

Prompt:

You are an expert marketer and copywriter. Create a high-converting order page to sell wealth mindset daily report for small business owners.

Efekt:

[HEADLINE] „Unlock the Secrets to Unstoppable Success with the Wealth Mindset Daily Report: The Game-Changer for Small Business Owners!”

[SUB-HEADLINE] „Discover the Proven Techniques, Strategies, and Mindset Shifts to Skyrocket Your Business Growth, Attract Endless Opportunities, and Live a Life of Abundance, Starting TODAY!”

[INTRODUCTION]

Dear Success-Driven Business Owner,

Are you tired of feeling stuck, overwhelmed, or like you’re spinning your wheels in your business? Are you ready to break free from limiting beliefs and self-doubt, and step into a life of limitless potential and prosperity?

Well, get ready to TRANSFORM your business and your life with the Wealth Mindset Daily Report – the ultimate game-changer for small business owners!

Every day, you’ll receive a powerful report filled with exclusive insights, proven strategies, and mindset shifts that will fuel your passion, reprogram your thinking, and ignite your wealth-building journey.

Here’s a taste of what you’ll get with the Wealth Mindset Daily Report:

[FEATURES AND BENEFITS]

✅ Exclusive daily wealth-building strategies designed specifically for small business owners to help you maximize your profits and achieve your financial goals.

✅ Inspirational success stories from leading entrepreneurs who have conquered the odds and built thriving businesses with the power of a wealth mindset.

✅ Mindset mastery techniques to help you overcome self-doubt, develop unshakable confidence, and turn your dreams into reality.

✅ Tailored goal-setting exercises to keep you laser-focused and aligned with your highest potential.

✅ Proven productivity hacks to optimize your time, improve efficiency, and elevate your business success.

✅ Powerful affirmations to help you reshape your beliefs about money and success, and unlock a new level of abundance in your life.

[CALL TO ACTION]

Don’t let another day pass without giving your business the ultimate advantage. Sign up for the Wealth Mindset Daily Report NOW and start experiencing unprecedented growth, success, and financial freedom!

[TESTIMONIALS]

⭐⭐⭐⭐⭐

„I’ve only been using the Wealth Mindset Daily Report for a few weeks, and I’ve already noticed a HUGE shift in my mindset and my results. My business is thriving, and I feel unstoppable!” – [Name]

⭐⭐⭐⭐⭐

„Hands down the best investment I’ve ever made for my business. The Wealth Mindset Daily Report has completely transformed the way I think about success, and the results speak for themselves.” – [Name]

[SPECIAL OFFER]

Sign up TODAY and receive a LIMITED-TIME BONUS: „The Ultimate Wealth Mindset Blueprint” – A comprehensive eBook guide to help you implement your new wealth mindset and achieve even greater success in your business!

[SECURE ORDER FORM]

Yes, I want to transform my business and my life with the Wealth Mindset Daily Report!

💰 [Price]: [Promotional price for a limited time]

🔒 Your order is 100% secure and protected by our 30-day money-back guarantee. If you’re not fully satisfied with the Wealth Mindset Daily Report, simply contact our support team within 30 days, and we’ll refund your investment. No questions asked!

➡️ [Sign Up Button]

Join the countless small business owners who have already transformed their businesses and lives with the Wealth Mindset Daily Report! Don’t miss this opportunity to unlock your full potential and create the life you’ve always dreamed of.

Sign up NOW and experience the power of the Wealth Mindset Daily Report TODAY!

Rejestracja znaków towarowych. Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy. Integrator AI. Implementacja narzędzi AI w biznesie

Integrator AI: Integracja sztucznej inteligencji w Twoim biznesie

Chcielibyśmy przedstawić Wam nasz projekt – Integrator AI. Ta nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ naszym celem jest integracja narzędzi i rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, które pomogą Wam osiągnąć wyższy poziom w biznesie.

Dzięki Integrator AI, możecie poznać najnowsze trendy i technologie w zakresie AI, takie jak ChatGPT i MidJourney, a także wiele innych rozwiązań, które pomogą Wam w marketingu, sprzedaży, zarządzaniu, logistyce, e-commerce, handlu i przemyśle. Nasz zespół specjalistów jest gotowy, by pomóc Wam zintegrować te narzędzia z Waszymi istniejącymi procesami biznesowymi.

Dlaczego warto skorzystać z Integrator AI? Nasza wiedza i doświadczenie pozwolą Wam zwiększyć efektywność działań, poprawić jakość usług, a co najważniejsze – przyspieszyć rozwój Waszej firmy. Współpracując z nami, zyskujecie dostęp do nowych technologii, które pomogą Wam w prowadzeniu biznesu na najwyższym poziomie.

Nie czekajcie, skontaktujcie się z nami już dziś pod adresem kontakt@integratorai.pl, a nasi specjaliści pomogą Wam zintegrować sztuczną inteligencję z Waszym biznesem i przyspieszyć Wasz rozwój!

ChatGPT w małej firmie. Zastosowania w mikro i małych firmach. Integrator AI. Implementacja narzędzi AI w biznesie